Procés d’assecat de la ceràmica rústica. (Rajoles)

En el posterior vídeo trobareu, com fem per continuar amb el procés d’assecat de la ceràmica rústica que fabriquem , en aquest cas són rajoles rústiques.

Jornades de reabilitació i construcció a Bilbao

2015-04-17-JORNADA-BILBAO-550x400_256PROGRAMA :

09:00 Recepció d’assistents .

09:10 Presentación.Ernesto Ubierna .

Director Editorial de InfoConstrucción .

‘Noves solucions tècniques per a la rehabilitació en la construcció ‘

                                                                                 LLOC: DEUSTO BUSINESS SCHOOL

                                                                       Universidad de Deusto. La Comercial, 3ª Planta.

                                                                         Avinguda de las Universidades, 24 48007 Bilbao

09:20 Teais

Solucions i productes per humitats de capil·laritat .

ANA NOVO Fuenteseca , arquitecte , cap del Departament Tècnic de Teais , SA

10:00 Llevantina

La pedra natural a la rehabilitació energètica .

MARTA LEON, Project Business Development.

10:40 Dow Corning

Adhesió estructural en façanes i façana ventilada .

NURIA COSTA , Sales Developer Dow Corning .

11:20 COFFEE BREAK

11:50 Actis

Aïllants reflexius : compliment del DB – HE amb el mínim gruix .

CHRISTOPHE Humblot , Director d’ACTIS a Espanya.

12:30 AMC PERU ERREA, director tècnic d’AMC .

Aïllament vibratori i acústic gràcies a Sylomer .

13:10 COL·LOQUI , COMIAT I APERITIU

INSCRIPCIONS

Font: Infoconstrucció 

Ceràmica Octagonal

A Galí Rajolers tenim en estoc els productes més habituals de ceràmica rústica, com són totxos rústics, Maó rústic, rajoles, cairons etc.

Però no ens conformem només en fabricar aquest tipus de material, si un client necessita un altre tipus de producte de ceràmica de diferent mesura i de forma nosaltres li fabriquem.

Durant aquests dies estem produint ceràmica octagonal de 53x53x3

ceramica octagonal

Aquest producte té diferents sortides, per exemple fer un sòl rústiccolumnes rústiques, etc.

Ceramica octagonal

Disposem en aquests moments d’un altre tipus d’octagonal de diferents mides

octagonal de ceramica

Si vostè requereix algun tipus de ceràmica i no la troba poseu-vos en contacte amb nosaltres i li fabriquem.

TOTXOS RUSTICS

PARTS DEL TOTXO

El TOTXO RÚSTIC és el material de construcció més antic fabricat per l’home. Els primers TOTXOS  es van fabricar a l’Orient Mitjà fa més de 6.000 anys.

Es fabricaven allà on es disposava d’argila: zones pròximes als rius o planes al·luvials, en funció del lloc de procedència el color i la textura eren variables.

El totxo ha estat un material molt apreciat en zones del nord d’Europa: Països Baixos, Alemanya i Gran Bretanya, on s’utilitzava en edificis domèstics o en palaus i castells.

Les característiques principals d’un totxo són les seves cares (pla , testa i cantell ) i les seves dimensions (llarg , ample o través i gruix).ceramica

A més a més de les dimensions, l’altra característica que determina el tipus de totxo és la seva massa. Actualment nosaltres fem la nostra ceràmica rústica a mà. En un motlle de ferro s’hi posa argila humida fins omplir-lo, es desemmotlla i tenim el totxo a punt per assecar-lo i coure’l.

FONT: UPC I CONSTRUMÀTICA